محصولات ترجمه همزمان
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 1
عملکرد این سیستم بدین صورت است که مترجم پس از دریافت صدای گوینده شروع به ترجمه در میکروفون مترجم مدل : BEK-2100 می کند.
این میکروفون به منبع تغدیه مرکزی مدل : BEK-1000 متصل است. این دستگاه وظیفه کنترل مرکزی سیستم ترجمه همزمان را به عهده دارد. در این دستگاه صدای مترجم به صورت دیجیتالی به فرستنده مادون قرمز ارسال میشود. فرستنده مادون قرمز امواج مادون قرمز را در فضای سالن منتشر می کند. سپس گیرنده های مادون قرمز این امواج را دریافت و شنوندگان در سالن می توانند توسط انتخابگر زبان که شماره آن روی نمایشگر گیرنده ها مشخص شده است ، زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و گوش دهند.
مشخصات
  • کیفیت فوق العاده صدا به دلیل استفاده از تکنولوژی دیجیتال در توزیع امواج مادون قرمز
  • بدون تداخل با نویزهای رادیویی و القایی محیطی
  • بدون تداخل با سایر منابع نوری