محصولات ویدئو پروژکتور ویدئو پروژکتورهای InFocus
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 10
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2700 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: (Digital Light Processing) DLP
 • داراي تكنولوژي Brilliant color جهت نمايش طبيعي تر رنگها

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2700 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: (Digital Light Processing) DLP
 • داراي تكنولوژي Brilliant color جهت نمايش طبيعي تر رنگها

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2100 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: (Digital Light Processing) DLP
 • ريزنمایي: (1024X768) XGA

 
مشخصات
 • دارای لنز واید جهت نمایش تصاویر در ابعاد بزرگ از فاصله نزدیک
 • شدت روشنايي: 3000 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: (Digital Light Processing) DLP

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 3000 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • داراي قابليت نمايش تصاوير بدون نياز به كامپيوتر با استفاده از USB FLASH MEMORY
 • تكنولوژي نمايش: DLP (Digital Light Processing)

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 3500 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • داراي قابليت نمايش تصاوير بدون نياز به كامپيوتر با استفاده از USB FLASH MEMORY
 • ريزنمایي: (1024*768) XGA

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2700 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • همراه با نرم افزار جهت تبدیل صفحه نمایش به برد هوشمند
 • تكنولوژي نمايش: DLP (Digital light processing)

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2400 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: DLP
 • ريزنمایي: (600*800) SVGA

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 2500 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: DLP
 • داراي تكنولوژي Brilliant Color جهت نمايش طبيعي تر رنگها

 
مشخصات
 • شدت روشنايي: 3000 واحد نوري (ANSI Lumens)
 • تكنولوژي نمايش: DLP
 • داراي تكنولوژي Brilliant Color جهت نمايش طبيعي تر رنگها