محصولات ویدئو پروژکتور پرده نمایش
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 4
مشخصات
  • اندازه: 180cm*180cm / 213cm*160cm / 244cm*244cm
  • وزن: 11-6 کیلوگرم

 
مشخصات
  • اندازه: 180cm*180cm / 213cm*213cm / 244cm*244cm / 300cm*300cm
  • وزن: 11-6 کیلوگرم

 
مشخصات
  • اندازه: 180cm*180cm
  • وزن: 11-7 کیلوگرم

 
مشخصات
  • اندازه: 180cm*180cm / 200cm*200cm / 244cm*244cm
  • وزن: 13-7 کیلوگرم
  • كنترل از راه دور