محصولات کنفرانس صوتی پنل های رومیزی
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 1
مشخصات
  • هر شرکت کننده می تواند از پشت میز خود صفحه نمایش کامپیوتر خود را از طریق نمایشگرهای واقع در سالن ( دیتا پروژکتور یا LCD ) نمایش دهد
  • امکان دسترسی هر شرکت کننده از پشت میز خود به پریز برق و تلفن و شبکه
  • امکان پخش صدای هر رایانه از بلندگوهای نصب شده در سالن