محصولات سوئیچ های تصویری
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 3
امکان سوییچ بین 8 ورودی مختلف و انتخاب سورس مورد نظر وامکان نمایش هر یک از ورودیها، بر روی خروجی یا خروجی های دلخواه
مشخصات

 
امکان سوییچ بین 16 ورودی مختلف و انتخاب سورس مورد نظر
مشخصات

 
امکان نمایش یک تصویر بر روی تا 16 نمایشگر به صورت همزمان
مشخصات